Welkom

Mijn naam is Siep Valkering – trainer NLP, counselor, zingevingscoach – en ik help jou graag je weg vrij te maken naar een bestaan zoals het bedoeld is. Niet door ons op de eindbestemming van een bloeiend en gelukkig leven te richten, maar door de weg die je bewandelt ‘zin’ te geven. Dan heb je jouw bestemming al bereikt. Wat is wijsheid en hoe maak ik pas op de plaats in situaties waarin ik te veel druk blijf voelen?

Siep Valkering Website

Zo gaan we in gesprek

Direct gewenste effecten in de praktijk via zelfsturing.

In ons gesprek is het doel ‘wetend’ te worden ten opzichte van de vragen die je stelt en de onderwerpen die je inbrengt. Vanuit dit weten kun je in denken, handelen en gedrag andere keuzes maken in situaties in de praktijk die voor jou belangrijk zijn. Wat kan ik nu in mijn situatie zelf het beste denken en doen?

Toepassingen in de praktijk krijgen een duurzaam karakter als ze blijvend gevoed worden vanuit een dieper niveau van begrijpen. Inzichten, waarheden of wijsheden – die wij in ons gesprek als uitgangspunt nemen – maak je je eigen en brengen je op één lijn met zingeving. Het verkrijgen van inzichten en aandacht voor het concreet toepassen in de praktijk zijn in ons gesprek even belangrijk en vormen 1 geheel.

Waar word jij door belemmerd?

  • Alles

Reacties van 'blije en vrije' cliënten

Mijn nieuwste blogs