Coaching bij stress, angst, burnout en somberheid – mijn bronnen

Over tientallen jaren heb ik studie gemaakt van zowel oosterse als westerse (klassieke) filosofieën om tot de ontdekking te komen dat ze uiteindelijk allemaal verwijzen naar dezelfde essentie(s). Deze essentie(s) vormen de basis, het fundament van mijn werk.

Heel veel herkenning, bevestiging en inspiratie heb ik in de loop der tijd gevonden in de non-dualistische filosofie, in de lijn van Boeddha, de Stoïcijnen en Spinoza. In de gesprekken die ik met je heb, klinken vooral inzichten en waarheden door zoals die naar voren komen en verwoord zijn bij de Stoïcijnen. De non-dualistische filosofie gaat ten diepste uit van de wezenlijke eenheid van alles wat bestaat (in uiterlijk verschillende vormen) en ziet in het gepast omgaan met de realiteit van dit ogenblik een bevrijdend beginsel.

De inzichten en waarheden die deze wijsheidstradities hebben voortgebracht zijn van een enorme actuele betekenis. In onze tijd van onbeperkte keuzemogelijkheden, onzekerheden, twijfels, oplaaiende emoties, onrust, doorgeslagen resultaat en rendement-gericht denken en (persoonlijke) spanningen vormen zij poorten naar een zingegeven leven en geven zij een vervullend antwoord op de leegte die is ontstaan. Daarbij dienen zij als leidraad en vertrekpunt om te komen tot adequaat denken en handelen in concrete situaties in ons dagelijks leven die wij als ‘problematisch’ zien.

Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP) heeft op een dieper niveau wortels in deze tradities en raakvlakken ermee. Deze eigentijdse vorm van cognitieve psychologie voert situaties die voor jou aanhoudend verbonden zijn met negatieve emoties terug op ontoereikende communicatie met jezelf (wat je tegen jezelf zegt, de gedachten/overtuigingen die je volgt) en je omgeving en biedt mogelijkheden deze communicatie te veranderen en te verbeteren.

 

Ben je op zoek naar helpende gesprekken bij angstburn outstress of somberheid? Ik ga graag met je in gesprek. Meld je aan voor een vrijblijvende intake of vraag me om meer informatie. Neem contact met mij op.