Van voelen naar doen!

Emotiemanagement

Emoties kunnen je in het dagelijks leven danig in de weg zitten. Ze kunnen je overheersen en met je op de loop gaan. Je komt tot handelen waar je achteraf spijt van hebt. Hoe kun je leren je emoties te reguleren?

Stel je hebt een moeilijk gesprek met iemand. Emoties laaien hoog op. Je begint elkaar van alles en nog wat te verwijten en de situatie dreigt te escaleren. Dan kun je op tijd een stapje opzij doen voor een moment van beschouwing. Je voelt wat je voelt, je denkt wat je denkt. Er gebeurt wat er gebeurt. Je oordeelt niet. Het is even helemaal zoals het is. Je zult dan heel gauw merken dat je van de toestand los komt te staan en vrij van emotionele stress beter in staat bent de situatie handelend een passend vervolg te geven.

Graag help ik jou het vermogen te ontwikkelen zulke ‘reactie-keuze-momenten’ tot stand te brengen, in situaties die er voor jou toe doen.

Angst

Een krachtige basisemotie die je kan belemmeren is angst. Zie het verschil tussen angst en irreële angst. Angst waarschuwt je voor werkelijk gevaar en irreële angst doet dat niet. Deze angst heeft in dit opzicht geen functie en is dus niet belangrijk. Irreële angst kun je zien als een vorm van energie die we niet kwijt kunnen en die zich vervolgens richt op oneigenlijke doelen. Zo kunnen fobieën (angsten voor niks) ontstaan. (Straatvrees, vliegangst, spinnenfobie, enz.) We leven nog steeds met een ‘geadrenaliniseerd’ bewustzijn, berekend op het hoofd bieden aan gevaren, terwijl we in ons dagelijkse leven voor bijna alles verzekerd zijn en geen risico’s meer lopen en niet meer geconfronteerd worden met echte gevaren.

Irreële angst ontstaat ook vaak na een langdurige periode van onwijs bezig zijn en stress die daarmee gepaard gaat. Je zenuwgestel kan overgevoelig raken en op een gegeven moment alarmsignalen afgeven, die een paniekaanval inleiden.

Het antwoord op irreële angst is voor een groot deel gelegen in een actiever leven waarin je je energie uitdrukt. Bijvoorbeeld in (vecht)sport en in het algemeen in meer dingen ondernemen. In gesprek ga ik met je na in hoeverre jij een actief leven leidt en je op een wijze manier in actie bent. Ik help je ook situaties die jij als gevaarlijk ziet reëler in te schatten en als je dan toch nog angst krijgt, kun je leren hoe je ermee omgaat, op een manier dat angst ‘niet erg’ meer is en verdwijnt.

Van voelen naar doen!

Een mens is geboren om in beweging te zijn. Daarbij hoef je niet alleen te denken aan fysiek-sportief bewegen. Ook als je een boek schrijft of leest of stilte beoefent, ben je met iets ‘in beweging’. Bewegen geeft energie. Je doet recht aan je ‘systeem’, aan je natuur.

Emoties geven richting aan het bewegen-handelen. Angst bijvoorbeeld is de energie die je gebruikt om op tijd weg te zijn bij gevaar. Emoties zijn geen doel op zichzelf. In onze gesprekken nodig ik je graag uit om, als emoties aan bod komen, naar deze te kijken in samenhang met je handelen. (Ik heb verdriet. Wat zegt verdriet mij te doen!?)

Leef vanuit je gevoel en niet met je gevoel als doel. De uiteindelijke vraag is niet ‘wat voel ik’ maar ‘wat doe ik’ (ermee). Doelen bereik je door te doen.

Ben je op zoek naar helpende gesprekken bij angst, burn out, stress of somberheid? Ik ga graag met je in gesprek. Meld je aan voor een vrijblijvende intake of vraag me om meer informatie. Neem contact met mij op.