Van voelen naar doen!

Emotiemanagement

Emoties kunnen je in het dagelijks leven danig in de weg zitten. Ze kunnen je overheersen en met je op de loop gaan. Je komt tot handelen waar je achteraf spijt van hebt. Hoe kun je leren je emoties te reguleren?

In een moeilijk gesprek met iemand kunnen emoties hoog oplaaien. Je begint elkaar van alles en nog wat te verwijten en de situatie dreigt te escaleren. Hoe kun je leren op tijd een stapje opzij te doen en vrij van emotionele stress te reageren met passend handelen en gedrag? Graag help ik jou het vermogen te ontwikkelen ‘reactie-keuze-momenten’ tot stand te brengen, in situaties in de praktijk die er voor jou toe doen.

Angst

Angst is een belangrijke, nuttige emotie, die je alert maakt bij gevaar. Maar je kunt ook angstgevoelens hebben zonder dat er sprake is van echt gevaar, zoals bijvoorbeeld bij faalangst. Heb jij snel last van angstgevoelens, dan kan ik jou leren ‘gevaren’ reëler in te schatten en angst weg te nemen.

In onze maatschappij bestaan er haast geen levensbedreigende gevaren meer zoals in vroegere primitieve tijden, terwijl wij met onze angsthormonen nog wel op gevaren zijn ingesteld. Ter compensatie creëren we schijngevaren en ontstaan fobieën: hevige angsten voor spinnen, open ruimtes, enz., waarmee we de confrontatie dan vermijden.

Irreële angst kan ook ontstaan als je over een langere tijd onwijs te werk gaat en aanhoudend stress hebt. Je zenuwgestel kan overgevoelig raken en op een gegeven moment alarmsignalen afgeven, die een paniekaanval inleiden.

Met jou zoek ik het antwoord op je irreële angsten. Wat kun je doen met je overtollige angst-energie en hoe kun je in dagelijkse leven op een verstandige manier je dingen doen? En als je toch nog acuut gevoelens van angst krijgt, hoe ga je er op dat moment mee om, op een manier dat angst ‘niet erg’ meer is en verdwijnt.

Van voelen naar doen!

Een mens is geboren om in beweging te zijn. Daarbij hoef je niet alleen te denken aan fysiek-sportief bewegen. Ook als je een boek schrijft of leest of stilte beoefent, ben je met iets ‘in beweging’. Bewegen geeft energie. Je doet recht aan je ‘systeem’, aan je natuur.

Emoties geven richting aan het bewegen-handelen. Angst bijvoorbeeld is de energie die je gebruikt om op tijd weg te zijn bij gevaar. Emoties zijn geen doel op zichzelf. In onze gesprekken nodig ik je graag uit om, als emoties aan bod komen, naar deze te kijken in samenhang met je handelen. (Ik heb verdriet. Wat zegt verdriet mij te doen!?)

Leef vanuit je gevoel en niet met je gevoel als doel. De uiteindelijke vraag is niet ‘wat voel ik’ maar ‘wat doe ik’ (ermee). Doelen bereik je door te doen.

Ben je op zoek naar helpende gesprekken bij angst, burn out, stress of somberheid? Ik ga graag met je in gesprek. Meld je aan voor een vrijblijvende intake of vraag me om meer informatie. Neem contact met mij op.