Over Siep Valkering

  • Counselorsiep 015
  • Zingevingscoach
  • Door Richard Bandler gecertificeerd trainer 
    Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP)™

 

Tijdens mijn studie taalkunde en later ook als praktizerend leraar Nederlands was ik vooral geïnteresseerd in de psychologische en communicatieve aspecten van taal. Dat bracht mij in aanraking met Neuro-linguïstisch Programmeren, waarin veel wat mij interesseerde samenkwam.

Als NLP-trainer heb ik communicatie-trainingen gegeven bij bedrijven en instellingen. Ook gaf ik die binnen de poorten van een eigen bedrijf, SVA-training, aan mensen die zich met particuliere interesse daarvoor aanmeldden.

Uit de trainingen kwamen verzoeken van deelnemers voort om een vervolg in de vorm van coaching en begeleiding. Sinds 2005 doe ik als counselor/coach alleen nog persoonlijke gesprekken, vaak naar aanleiding van emotionele spanningen en stressverschijnselen, vanuit een filosofie van zingeving, op individuele basis en met kleine groepen.

Over tientallen jaren heb ik mij persoonlijk verdiept in zowel oosterse (geïnspireerde waarheid) als westerse (beredeneerde waarheid) filosofie. Geïnspireerd op mijn ervaringen heb ik een boek in voorbereiding, getiteld ‘Het goede doen, de logica van het ware geluk’. Een bezinning met meerdere lagen – praktisch, filosofisch, spiritueel – op vragen als ‘wanneer doe je iets goed’ en ‘wat is goed om te doen’, m.a.w.: ‘wat zijn de (universele) criteria voor adequaat denken en handelen, in beginsel in welke (persoonlijke) situatie in de praktijk dan ook’.

In een vroegere fase, voor de communicatie-trainingen, heb ik via een ander eigen bedrijfje, Instituut voor Intuïtieve Ontplooiing (Ivio), trainingen Creatief Taalgebruik gegeven. Door zich te oefenen in waarnemen en beschrijven zonder tussenkomst van de ratio – zonder te verklaren, te oordelen, te benoemen – leerden deelnemers hun intuïtieve vermogens aan te spreken en zich uit te drukken in eigen, originele beeldspraken.

Ook ben ik in de loop der tijd actief geweest, op free-lance basis, voor de Verenigde Noordhollandse Dagbladen en schreef ik achtergrondartikelen over onderwerpen in de sociaal-culturele sfeer.

 

Ben je op zoek naar helpende gesprekken bij angstburnoutstress of somberheid? Ik ga graag met je in gesprek. Meld je aan voor een vrijblijvende intake of vraag me om meer informatie. Neem contact met mij op.  

De gesprekken vinden plaats in Noord Holland, omgeving Limmen, Alkmaar en Castricum.