Coaching bij stress, angst, burnout en somberheid – zo gaan we te werk

Een gesprek met mij is geen therapie. Het doel is ‘wetend’ te worden ten opzichte van de vragen die je stelt en de onderwerpen die je inbrengt.

Vanuit dit weten kun je in denken, handelen en gedrag andere keuzes maken in situaties in de praktijk die er voor jou toe doen.

Toepassingen in de praktijk krijgen een duurzaam karakter als ze blijvend gevoed worden vanuit een dieper niveau van begrijpen: inzichten, waarheden of wijsheden, die je op één lijn brengen met zingeving. Inzichten die wij in ons gesprek als uitgangspunt nemen en die jij je eigen maakt.

Praktisch

Aanmelden
Als je interesse hebt met mij in gesprek te gaan kun je me bellen of mailen voor een afspraak. Daarbij kun je kort aangeven wat je onderwerp is en wat je graag met de gesprekken zou bereiken.

Oriënterend gesprek
Als het duidelijk is dat je met jouw onderwerp en de richting van jouw belangstelling bij mij goed terecht kunt, zal ik je uitnodigen voor een gesprek, dat bedoeld is ons te oriënteren op je onderwerp en met elkaar kennis te maken. In dit gesprek reik ik je meteen al enkele handvatten aan om mee te sturen in de praktijk.

Dit gesprek is gratis. Komt het zover dat we afspreken voor nog 1 of meer bijeenkomsten, dan is dat het moment om het onderwerp ‘kosten’ (honorering naar vrije keuze) aan de orde te stellen.

Benadering
In gesprekken ga ik informeel en persoonlijk te werk. Dus ik maak bijvoorbeeld geen gebruik van afstandelijk papierwerk zoals onderzoeksformulieren. Ik werk geen protocol af, volg geen behandellijnen en zal je ook niet uitnodigen je te onderwerpen aan een onpersoonlijke methodiek. Pratend komen wij op een directe manier tot de essentie van jouw vragen, van het onderwerp dat je inbrengt en van wat je zingevend kunt doen in de praktijk. We spelen in op het actuele moment, terwijl we de grote lijn in het oog houden.

Plaats en tijd
Praten doen we bij mij thuis in een gespreksruimte. Maar als dat beter uitkomt, kunnen we ook voor een andere plek kiezen. Een gesprek vindt plaats overdag op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag en duurt gemiddeld ongeveer een uur en een kwartier. Locatie: Limmen, omgeving Alkmaar- Castricum.

Ben je op zoek naar helpende gesprekken bij angstburn outstress of somberheid? Ik ga graag met je in gesprek. Meld je aan voor een vrijblijvende intake of vraag me om meer informatie. Neem contact met mij op.